fa پروفسور دکتر فیل زاکرمن - انتشارات سیاوشان

پروفسور دکتر فیل زاکرمن

پروفسور دکتر فیل زاکرمن

نویسنده

(متولد ژوئن 1969، 26)، استاد جامعه شناسی و مطالعات سکولار در کالج پیتزر در کلرمونت، کالیفرنیا است. او برنده جایزه کتاب نقره ای سال مجله Foreword و Faith No More (2011) شد. Lina Gets A Mango استعداد و مهارت های خود را برای برقراری ارتباط با طیف وسیعی از جامعه نشان می دهد که نه تنها دانش آموزان و کارشناسان، بلکه کودکان نیز او را می شناسند.

آثاری از پروفسور دکتر فیل زاکرمن که توسط انتشارات سیاوشان منتشر شده اند: