fa سیدعلی کاشفی خوانساری - انتشارات سیاوشان

سیدعلی کاشفی خوانساری

سیدعلی کاشفی خوانساری

نویسنده

سیدعلی کاشفی خوانساری زاده سال 1350 در تهران است. نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی است. او یکی از نویسندگان سرشناس و محبوب کودکان و نوجوانان است که کتاب‌های فراوانی هم درباره ادبیات کودک برای دانشجویان و پژوهشگران دارد.علاوه بر این جوایز متعددی از جمله جایزه کتاب سال کانون پرورش برای کتابهایش دریافت کرده است.

آثاری از سیدعلی کاشفی خوانساری که توسط انتشارات سیاوشان منتشر شده اند: