fa اکرم ایرانشاهی - انتشارات سیاوشان

اکرم ایرانشاهی

اکرم ایرانشاهی

نویسنده

اکرم ایرانشاهی هستم،  زاده اردیبهشت ۱۳۵۷ نهاوند؛ شهر کوچکی در همدان.  تا دبیرستان همان‌جا بودم و پس از آن در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و رفتم تا جهان دیگری را ببینم؛ جهان فلسفه.

اما ادبیات را از یاد نبردم، او بود که دید مرا به هستی باز کرد. بنابراین در پی‌‌اش رفتم. پس از کارشناسی ارشد فلسفه کفش و کلاه کردم و به شورای کتاب کودک، نشست‌های ادبی و … رفتم. و در پی آشنایی با خلیل، همسرم،  بیشتر با نوشتن و ادبیات خو گرفتم. دو رمان نوجوان نوشته‌ام، مجموعه‌ای به نام آرش که به مشکلات کودکان نوپا نظر دارد، چندین ترجمه و باز هم داستان‌های کوتاه کودک.

این روزها در کنار آموزش داستان‌نویسی به نوجوان‌ها به ندای درونم گوش می‌دهم که آوازم می‌دهد: بنویس، بنویس، بنویس!

آثاری از اکرم ایرانشاهی که توسط انتشارات سیاوشان منتشر شده اند: